Hayat Sigortaları

Next
Previous

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Ek teminatlar olarak da kaza sonucu vefat, sürekli sakatlık  teminatlarından oluşmaktadır. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek geride kalan aile bireyleri ya da belirtiği lehtarın mali güçlükler yaşamasını engellemektedir.

Sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucu,  sakatlık yaşanması durumunda kişinin kendisine ödenen tazminatla kalan hayatında güçlükler yaşamasını engellemektedir.