Sisteme Giriş ve Haklar

Katılımcı Hakları

 • Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Katılımcılar, kendi ihtiyaçlarına ve yatırım tercihlerine göre düzenlenecek emeklilik sözleşmesini imzalayarak ve belirlenen tutardaki katkı payını ödeyerek sisteme dahil olabilirler.
 • Katılımcılar, en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak koşuluyla emeklilik hakkı kazanırlar. Bu kriterler, sistemden emekli olarak ayrılmak ve vergi anlamında maksimum faydanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Sistemden stopaj vergileri ödenmek suretiyle istendiği zaman ayrılmak mümkündür.
 • Emekliliğe kadar geçecek sürede ödenen katkı payları, emeklilik şirketi tarafından kurulmuş olan emeklilik yatırım fonlarında, farklı emeklilik planları içerisinde değerlendirilir.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi beraberinde hem bireyler hem de kurumlar için çeşitli faydalar getirmektedir.
 • Bireysel olarak kendisinin ve sevdiklerinin geleceğine önem veren ve ek bir güvence talep eden 18 yaşını doldurmuş herkes bu sistemden yararlanabilir.
 • Kurumsal alanda ise insan kaynakları politikalarına önem veren, nitelikli iş gücünün motivasyonunu ve dolayısı ile de toplam performansı artırmayı hedefleyen tüm kurumlar, bu sistemde vergi avantajı dahil çeşitli olanaklar bulacaktır.


Nasıl Emekli Olunur? 

Emekli olabilmeniz için en az 10 yıl sistemde kalmanız koşuluyla 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde, toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz.


Temel Haklar

 • Katılımcı, fon oranlarını yılda en fazla altı kez, emeklilik planını yılda 4 kez değiştirme hakkına sahiptir.
 • Katılımcı ödeme planını değiştirebilir, istediği zaman ödemeye ara verebilir ve tekrar devam edebilir.
 • Düzenli ödemelerine ilave olarak ek katkı payı yatırabilir, böylece Devlet Katkısından daha fazla yararlanabilir.
 • Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir.
 • Katılımcının vefatı halinde birikimleri ve devlet katkısı lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına, sadece gelir vergisi stopajı kesintisi yapılarak birikimleri ödenir.
 • Katılımcı ilk sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış ise tüm sözleşmeleri bekleme süresi şartı aranmadan farklı şirkettekiler dahil birleştirilir.
 • Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini toplu para, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş, kısmen toplu para, kısmen maaş şeklinde alabilir.


Yeni açılmış sözleşme kapsamındaki birikim, sözleşmenin yürürlüğünden itibaren 2 yıl boyunca başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz. Ancak başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen sözleşmeler için bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.